Eenvoudig zoeken? Druk op CTRL+F

 

Algemene informatie

 

 

 

 

VRAAG |

ANTWOORD


 

  •  

Wanneer ik het loonaangifterapport oproep, geeft deze een lege pagina?

Mogelijk heeft u een tweede loonrun voor uw hulpkrachten. De eerste en tweede loonrun betreffen dezelfde periode. Na de eerste loonrun is de loonaangifte derhalve nog niet compleet. Deze wordt compleet nadat de tweede run voltooid is. Na de voltooiing van de tweede run heeft u de mogelijkheid het loonaangifterapport in te zien.


 

  •  

De loonkosten van de eerste weken van 2019 zijn te hoog of te laag?

Bij de overgang naar Payroll cloud is er een onjuistheid ontstaan in het berekenen van het kostprijsuurloon (KPU). Mede op basis van de kostprijsuurloon worden de indicatieve loonkosten berekend. 

 

Tot onze spijt hebben wij niet de mogelijkheid reeds afgesloten weken te corrigeren. Hierdoor zullen over de eerste weken van 2019 onjuiste indicatieve loonkosten weergegeven worden. 

 

De kostprijsuurlonen staan vanaf periode 3 juist in het systeem. Vanaf periode 3 wordt de indicatie loonkosten juist weergegeven. 

 


 

  •  

Is het mogelijk een overzicht met jubilarissen te tonen?

Wanneer u ingelogd bent in Payroll Cloud, vindt u op de homepagina de button Output. Vervolgens kunt u de keuze maken voor Rapporten (PDF) en heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor rapportsoort Jubileumlijst.


 

  •  

Vanuit Easy to Link waren er documenten en rapporten beschikbaar. Zijn deze nu nog beschikbaar in Payroll Cloud?

Vanuit Payroll Cloud zijn er algemene analyses, documenten en rapporten beschikbaar waar u gebruik van kunt maken. 

De voor u op maat gemaakte analyses, documenten en rapporten zijn overgezet naar Payroll Cloud. U kunt deze vinden onder de knop output op de homepagina. Vanuit de output kunt u analyses (Excel), documenten (Word) en rapportages (PDF) oproepen. 

Wanneer de gewenste analyse of het gewenste document of rapport niet beschikbaar is, verzoeken wij u een melding in te sturen via MijnMarshoek. Dit kunt u doen via de button Marshoek Support en vervolgens Een melding insturen.


 

  •  

Hoe kan ik een dossieritem (contract, functioneringsgesprek, notitie, overig document) koppelen aan een medewerker? 

Op de homepagina van Payroll Cloud kunt u onder salarisverwerking kiezen voor Medewerkers. Vervolgens kunt u onderin het scherm de medewerker selecteren. Wanneer u in de kolom Medewerker in de witregel een naam ingeeft en op enter drukt, komt deze direct naar voren. 

U klikt op de gewenste medeweker. Halvewege vindt u het onderdeel dosssier met daarbij de mogelijkheid een nieuw dossieritem toe te voegen. U klikt op het gewenste dossieritem en kunt door middel van een upload het gewenste item toevoegen aan het dossier van de medewerker.

 

 


 

  •  

In Profit Retail had ik de mogelijkheid de managementassistent op te roepen waarbij ik bijvoorbeeld kon zien wanneer contracten aflopen. Is dit ook mogelijk in Payroll Cloud?

De managementassistent zoals u gewend was in Profit Retail is niet in deze vorm beschikbaar in Payroll Cloud. 

U kunt de informatie zoals verloopdatum van contracten en verjaardagen van medewerkers als volgt raadplegen:

1. U kiest op de homepagina van Payroll Cloud voor Medewerkers. Vervolgens kunt u een selectie maken zoals bijvoorbeeld <30-04-2019 om alle contracten met einddatum voor 30 april te kunnen zien.

2. U kiest op de homepagina van Payroll Cloud voor Output. Vervolgens kiest u voor analyses. Bij de gegevensverzameling kunt u Medeweker Actuele stamgegevens selecteren. 

 


 

  •  

Hoe kan ik een filter gebruiken in Payroll cloud en hoe werkt dit filter?

Voor bijvoorbeeld het zoeken naar een medewerker kunt u gebruik maken van een zoekwaarde. Deze kunt u ingeven in de witte regel waar een trechter wordt getoond. De filtermogelijkheden vindt u hier.


 

  •  

Is het mogelijk om een weergave te tonen waarop al mijn vestigingen en holding zichtbaar zijn? 

Helaas heeft Afas nog geen totaalweergave tot de beschikking. Wij hebben deze wens bij AFAS ingediend. Omdat wij afhankelijk zijn van AFAS kunnen wij helaas geen termijn noemen waarop deze toepassing beschikbaar komt.


 

  •  

Het document dat onder "jouw taken" is weergegeven is leeg?

In de afgelopen weken zijn er helaas issues geweest omtrent het genereren van documenten. Door deze issues werden de documenten niet of niet juist gevuld. 

Het probleem is verholpen. Indien nodig, heeft u de mogelijkheid via Output, Documenten nieuwe documenten aan te maken.