Eenvoudig zoeken? Druk op CTRL+F

 

Alle vragen

 

 

 

 

VRAAG |

ANTWOORD


 

 •  

Hoe maak ik een nieuwe medewerker aan in Payroll Cloud?

Op de homepagina van Payroll Cloud vindt u halverwege links de button Medewerkers. Wanneer u hier op klikt, kunt u kiezen voor Nieuwe Medewerker. De instructievideo geeft u meer informatie over het aanmaken van een nieuwe medewerker.

 

 

 

 •  

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker kan ik de vink Toeslagen ATW toekennen. Wat houdt dit in?

ATW staat voor ArbeidsTijdenWet. Enkel wanneer u franchisenemer bent bij Jumbo, is deze voor u van toepassing. 

De medewerkerskoppeling zorgt voor het aanleveren van de medewerkersgegevens aan R&R en PMT. De vink Toeslagen ATW toekennen geeft door aan PMT en R&R door om welk contracttype het gaat.

Heeft u R&R dan vinkt u in alle gevallen Toeslagen ATW toekennen aan nieuwe medewerkers, behalve bij:

- fulltimers met een vast salaris met ATV

- fulltimers met een vast salaris zonder ATW


 

 •  

Wanneer ik nieuwe medewerkers aanmaak in Payroll Cloud, zijn deze dan direct zichtbaar?

Bij het aanmaken van nieuwe medewerkers in Payroll Cloud, zijn deze direct zichtbaar in Payroll Cloud. U kunt dan ook direct arbeidscontracten aanmaken, uren boeken of gebruik maken van andere toepassingen.

 

Uw looncontactpersoon hoeft geen goedkeuring te geven voor activatie.

 

Wanneer de nieuwe medewerker niet zichtbaar is, dan is er mogelijk sprake van een onjuiste invoer in één van de velden. Uw looncontactpersoon ontvangt hiervoor automatisch een melding en zal deze zo spoedig mogelijk oplossen.


 

 •  

Wanneer ik een medewerker invoer in Payroll Cloud, krijg ik deze medewerker niet te zien in mijn loonpakket.

Het kan incidenteel voorkomen dat een nieuw ingevoerde medewerker niet zichtbaar wordt in Payroll Cloud. Wij verzoeken u een melding in te sturen via MijnMarshoek. Dit kunt u doen via de button Marshoek Support en vervolgens Een melding insturen. 


 

 •  

Wanneer ik een bericht heb ontvangen dat de loonaangiftebatch en/of salarisbatch klaar staat, kan ik deze niet direct terugvinden. 

Zodra uw looncontactpersoon de loonaangifte- en/of salarisbatch klaar heeft gezet, ontvangt u een mail. In de tekst van deze mail ziet u, klik hier om in te loggen. In het geval dat u ingelogd bent in een andere onderneming dan waar de loonaangifte- of salarisbatch is klaargezet, krijgt u de melding dat u niet geautoriseerd bent. In dit geval heeft u twee mogelijkheden:

1. In de Payroll Cloud sessie waar u bent ingelogd, klikt u rechtsboven op uw naam en vervolgens op Organisatie kiezen. U kiest de onderneming waarvoor u de mail heeft ontvangen. Vervolgens klikt u op de homepagina op de button Vorige Perioden en kiest u de desbetreffende periode waarmee de loonaangiften en overige items van deze periode worden getoond. 

2.  In de Payroll Cloud sessie waar u bent ingelogd, klikt u rechtsboven op uw naam en vervolgens op Organisatie kiezen. U kiest de onderneming waarvoor u de mail heeft ontvangen. U sluit Payroll Cloud en gaat terug naar het mailbericht. U klikt wederom op klik hier om in te loggen. U komt vervolgens direct bij de juiste loonaangifte- of salarisbatch.


 

 •  

Wanneer ik het loonaangifterapport oproep, geeft deze een lege pagina.

Mogelijk heeft u een tweede loonrun voor uw hulpkrachten. De eerste en tweede loonrun betreffen dezelfde periode. Na de eerste loonrun is de loonaangifte derhalve nog niet compleet. Deze is compleet nadat de tweede run voltooid is. Na de voltooiing van de tweede run heeft u de mogelijkheid het loonaangifterapport in te zien.


 

 •  

De loonkosten van de eerste weken van 2019 zijn te hoog of te laag.

Bij de overgang naar Payroll Cloud is er een onjuistheid ontstaan in het berekenen van het kostprijsuurloon (KPU). Mede op basis van het kostprijsuurloon worden de indicatieve loonkosten berekend. 

 

Tot onze spijt hebben wij niet de mogelijkheid reeds afgesloten weken te corrigeren. Hierdoor zullen over de eerste weken van 2019 onjuiste indicatieve loonkosten weergegeven worden. 

 

Het kostprijsuurloon staan vanaf periode 3 juist in het systeem. Vanaf periode 3 worden de indicatie loonkosten daarmee juist weergegeven. 

 


 

 •  

Is het mogelijk een overzicht met jubilarissen te tonen?

Wanneer u ingelogd bent in Payroll Cloud, vindt u op de homepagina de button Output. Vervolgens kunt u de keuze maken voor Rapporten (PDF) en heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor rapportsoort Jubileumlijst.


 

 •  

Vanuit Easy to Link waren er documenten en rapporten beschikbaar. Zijn deze nu nog beschikbaar in Payroll Cloud?

Vanuit Payroll Cloud zijn er algemene analyses, documenten en rapporten beschikbaar waar u gebruik van kunt maken. 

De voor u op maat gemaakte analyses, documenten en rapporten zijn overgezet naar Payroll Cloud. U kunt deze vinden onder de knop Output op de homepagina. Vanuit de Output kunt u analyses (Excel), documenten (Word) en rapportages (PDF) oproepen. 

Wanneer de gewenste analyse of het gewenste document of rapport niet beschikbaar is, verzoeken wij u een melding in te sturen via MijnMarshoek. Dit kunt u doen via de button Marshoek Support en vervolgens Een melding insturen.


 

 •  

Hoe kan ik een dossieritem (contract, functioneringsgesprek, notitie, overig document) koppelen aan een medewerker? 

Op de homepagina van Payroll Cloud kunt u onder salarisverwerking kiezen voor Medewerkers. Vervolgens kunt u onderin het scherm de medewerker selecteren. Wanneer u in de kolom Medewerker in de witregel een naam ingeeft en op enter drukt, komt deze direct naar voren. 

U klikt op de gewenste medewerker. Halverwege vindt u het onderdeel dossier met daarbij de mogelijkheid een nieuw dossieritem toe te voegen. U klikt op het gewenste dossieritem en kunt door middel van een upload het gewenste item toevoegen aan het dossier van de medewerker.

 

 


 

 •  

In Profit Retail had ik de mogelijkheid de managementassistent op te roepen waarbij ik onder andere kon zien wanneer contracten aflopen. Is dit ook mogelijk in Payroll Cloud?

De managementassistent zoals u gewend was in Profit Retail is niet in deze vorm beschikbaar in Payroll Cloud. 

U kunt de informatie zoals verloopdatum van contracten en verjaardagen van medewerkers op een van onderstaande wijzes raadplegen:

1. U kiest op de homepagina van Payroll Cloud voor Medewerkers. Vervolgens kunt u een selectie maken zoals bijvoorbeeld <30-04-2019 om alle contracten met einddatum voor 30 april te kunnen zien.

2. U kiest op de homepagina van Payroll Cloud voor Output. Vervolgens kiest u voor analyses. Bij de gegevensverzameling kunt u Medewerker Actuele stamgegevens selecteren. U kunt door middel van filtering de gewenste informatie naar voren halen. 

 

Mocht u hulp en ondersteuning nodig hebben, dan kunt u contact op nemen met uw looncontactpersoon. 

 


 

 •  

Hoe kan ik een filter gebruiken in Payroll cloud en hoe werkt dit filter?

Voor bijvoorbeeld het zoeken naar een medewerker kunt u gebruik maken van een zoekwaarde. Deze kunt u ingeven in de witte regel waar een trechter wordt getoond. De filtermogelijkheden vindt u hier.

 


 

 •  

Hoe kan ik een medewerker die eerder uit dienst is getreden weer in dienst melden?

Helaas heeft u binnen Payroll Cloud geen mogelijkheid om een uit dienst gemelde medewerker weer in dienst te melden. Uw loonmedewerker kan dit voor u uitvoeren. U kunt hiervoor een melding insturen via Mijn Marshoek. Vervolgens klikt u op de button Marshoek Support en daarna Een melding insturen. U geeft bij het onderwerp aan dat het om een herindiensttreding van een oud medewerker gaat. Bij de omschrijving geeft u de naam en BSN van deze persoon door. 

 

Wij hebben de wens bij AFAS ingediend om dit te realiseren. Omdat wij afhankelijk zijn van AFAS kunnen wij helaas geen termijn noemen waarop deze toepassing beschikbaar komt.


 

 •  

Is het mogelijk om een weergave te tonen waarop al mijn vestigingen en ook mijn holding zichtbaar zijn? 

Helaas heeft AFAS nog geen totaalweergave tot de beschikking. Wij hebben deze wens bij AFAS ingediend. Omdat wij afhankelijk zijn van AFAS kunnen wij helaas geen termijn noemen waarop deze toepassing beschikbaar komt.


 

 •  

Het document dat onder "jouw taken" is weergegeven is leeg.

In de afgelopen weken zijn er helaas issues geweest omtrent het genereren van documenten. Door deze issues werden de documenten niet of niet juist gevuld. 

Het probleem is verholpen. Indien nodig, heeft u de mogelijkheid via Output, Documenten nieuwe documenten aan te maken.

 


 

 •  

Waar kan ik de medewerker vinden waarbij het contract is verlopen?

Als u naar het tabblad medewerker gaat, dan ziet u bovenaan het sjabloon "Te laat met de verlenging". Hieronder ziet u de medewerker staan. Deze kunt u alsnog een nieuw contract geven.


 

 •  

In het scherm Te laat met de verlenging zie ik een medewerker staan waarbij het contract niet verlengd gaat worden. Hoe kan ik deze hieruit halen?

Wanneer het contract met een van uw medewerkers verlengd moet worden en u heeft deze niet tijdig verlengd, krijgt u deze te zien bij Te laat met de verlenging. 

U kunt ervoor kiezen het contract te verlengen of het contract te beëindigen. Wanneer u het contract wilt beëindigen, kunt u via Medewerker, Medewerker UItdienst de desbetreffende medewerker zoeken door in de witte balk de naam van de medewerker in te geven en op Enter te drukken en vervolgens de datum uit dienst in te geven. 


 

 •  

Ik heb het contract van de medewerker verlengd, echter deze medewerker gaat alsnog uit dienst. Kan ik dit contract verwijderen?

In verband met het Arbeidsrecht is het niet mogelijk de rechten voor het verwijderen van contracten  aan de werkgever te verstrekken. Mocht u een contract willen verwijderen, dan verzoeken wij u een melding in te sturen via MijnMarshoek. Dit kunt u doen via de button Marshoek Support en vervolgens Een melding insturen. 


 

 •  

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker moet ik het veld ICE noodnummer ingeven. Wat wordt er met dit veld bedoeld?

De afkorting ICE staat voor In Case of Emergency. Dit is een internationaal begrip dat bekend is bij alle hulpdiensten ter wereld.

Uw medewerker kan een telefoonnummer en een contactpersoon doorgeven die gebeld moet worden op het moment dat er sprake is van een noodgeval bij uw medewerker. Dit telefoonnummer kunt in ingeven in het veld ICE noodnummer. Daarnaast kunt u de naam van het contactpersoon ingeven. 

Op dit moment kunt u slechts 16 tekens invoeren in het veld Contactpersoon waardoor mogelijk de naam niet volledig ingegeven kan worden. Wij gaan hier op korte termijn een aanpassing op doen. 


 

 •  

Hoe kan ik het verlofsaldo raadplegen in Payroll Cloud?

Wanneer u uw uren in Payroll Cloud registreert, heeft u beschikking tot de verlofkaart. Deze kunt u oproepen door op de homepagina te klikken op Output en vervolgens op Rapporten. Wanneer u vervolgens bij Rapport kiest voor Verlofkaart en PDF maken heeft u inzicht in de verlofsaldo's van uw medewerkers.

Bent u PMT of R&R gebruiker, dan kunt u het verlofsaldo raadplegen vanuit uw eigen pakket. 


 

 •  

Worden de loonstroken en dossieritems van de jaren voor 2019 vanuit AFAS Profit overgeplaatst naar Payroll Cloud?

We zijn momenteel aan het onderzoeken of de dossieritems overgeplaatst kunnen worden naar Payroll Cloud. Wanneer we meer duidelijkheid hierover hebben, wordt u hierover geïnformeerd. 

De loonstroken en jaaropgaven worden niet overgeplaatst naar Payroll Cloud. Omdat hiervoor de bewaarplicht geldt, blijven deze voor zolang dit voor de bewaarplicht noodzakelijk is, toegankelijk via uw Afas Profit inlog.